Priser hos Morten

Morten arbejder uden ydernummer med følgende priser.

Vi modtager helst Mobilepay, alternativt Dankort.
Kontanter modtages kun som aftalte penge. 

Medlemskab af Sygeforsikringen Danmark giver tilskud uanset henvisning eller ej. Du får op til 50% refusion. Vi indberetter til dem, hvis du har oplyst os om medlemskab. 

Forsikring:
Har du bevilling på behandling fra en forsikring, kan vi afregne direkte med disse, hvis du medbringer kopi (som print) af din bevilling. Kun behandling der falder indenfor aftalte kropsdel, antal og tidsrum er dækket heraf. Efterregulering kan ikke finde sted.

Har du helbredstillæg fra kommunen medbring da skriftligt bevis på dette, så afregner vi dette direkte med kommunen. 

Afbud skal meldes hurtigst muligt, dog senest inden kl. 9 på behandlingsdagen.
Ved afbud senere end det opkræves gebyr svarende til normalbehandling. Udeblivelse takseres til samme beløb. 

Afbud kan ske på telefon eller sms. Mail læses først ved arbejdsdagens slutning. 

Vi er klar til at hjælpe dig