Priser

Vi har overenskomst med den offentlige Sygesikring, derfor kan du få tilskud, hvis du har en henvisning fra lægen. Uanset om du har henvisning eller ej får du god og billig fysioterapeutisk behandling.

Evt. tillæg

Vi modtager helst Mobilepay, alternativt Dankort.
Kontanter modtages kun som aftalte penge. 

Medlemskab af Sygeforsikringen Danmark giver tilskud uanset henvisning eller ej. Du får op til 50% refusion. Vi indberetter til dem, hvis du har oplyst os om medlemskab. 

Forsikring:
Har du bevilling på behandling fra en forsikring, kan vi afregne direkte med disse, hvis du medbringer kopi (som print) af din bevilling. Kun behandling der falder indenfor aftalte kropsdel, antal og tidsrum er dækket heraf. Efterregulering kan ikke finde sted.

Har du helbredstillæg fra kommunen medbring da skriftligt bevis på dette, så afregner vi dette direkte med kommunen. 

Vederlagsfri:
Har du en vederlagsfri henvisning kan du få gratis behandling. Dette er forbeholdt specifikke diagnosegrupper og ofte afgrænset til en periode.

Afbud til individuel behandling skal meddeles klinikken inden kl. 9 på behandlingsdagen.
Der kan sendes afbud på mail, sms eller ved at ringe til os på telefon: 30500462.

Afbud for sent og udeblivelse takseres til 300 kr.
Meld afbud i god tid, så en anden kan få glæde af tiden.
Det er ikke nødvendigt at melde afbud til hold, dog vil vi gerne vide, hvis du ikke kommer mere.

Vi er klar til at hjælpe dig